Notariusz Mateusz Robaszyński

Kancelaria Notarialna w Oleśnicy
Notariusz Mateusz Robaszyński
ul. Jana Kilińskiego 6/6
56-400 Oleśnica

kontakt Mateusz Robaszyński

tel./fax +48 71 721 81 77
tel. kom. +48 503 738 091
e-mail: robaszynski@notariuszolesnica.pl

notariusz oleśnica, godziny otwarcia

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Czynności notarialne

czynności notarialne oleśnica

notariusz w oleśnicy, notariusz Robaszyński
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. sporządza akty notarialne
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 4. sporządza poświadczenia
 5. doręcza oświadczenia
 6. spisuje protokoły
 7. sporządza protesty weksli i czeków
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Opłaty

opłaty notariusz oleśnica

W zależności od dokonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera:


podatek notariusz oleśnica
Podatek
- od czynności cywilnoprawnych
- od spadków darowizn
opłaty sądowe notariusz oleśnica
OPŁATY SĄDOWE
wynagrodzenie notariusza w oleśnicy
WYNAGRODZENIE
NOTARIUSZA

W Kancelarii uzyskają Państwo informację o wysokości wymienionych wyżej należności w związku z planowaną przez Państwa czynnością. Udzielanie informacji i wyjaśnień jest bezpłatne.


ZWOLNIENIE Z WYNAGRODZENIA NOTARIALNEGO:
Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Kontakt

kontakt notariusz oleśnica

Kancelaria Notarialna

Notariusz Mateusz Robaszyński

ul. Jana Kilińskiego 6/6
56-400 Oleśnica

tel./fax: +48 71 721 81 77
tel. kom. +48 503 738 091

e-mail: robaszynski@notariuszolesnica.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00-17.00.

Istnieje możliwość umówienia się poza wskazanymi wyżej godzinami pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kancelarią.
captcha

do góry

© Copyright 2023 www.notariuszolesnica.pl
Kancelaria Notarialna Notariusz Mateusz Robaszyński. All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl